Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 128
  • Trong tuần: 1 378
  • Tất cả: 342 946

Vai trò của Trung tâm học tập cộng đồng trong phong trào xây dựng xã hội học tập.

Những ngày này thị xã Bình Long đang ra sức tập trung hoàn thành nhiệm vụ và các chỉ tiêu cuối năm, trong đó có một phần không nhỏ của Hội Khuyến học các cấp đang tổng kết thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị” và Quyết định 89/QĐ –TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 – 2020”. Bên cạnh những tiêu chí thực hiện các mô hình học tập không thể thiếu vai trò của Trung tâm học tập cộng đồng các xã phường.

Nghị quyết Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI nêu rõ: “Đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập và tạo điều kiện cho mọi người công dân học tập suốt đời”. Việc triển khai xây dựng xã hội học tập tại thị xã Bình Long được Hội khuyến học thị xã thực hiện theo Quyết định 281 ngày 20/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ trong đó có nhiệm vụ “Duy trì cũng cố và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng, góp phần đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị”.

Trung tâm học tập cộng đồng là cơ sở giáo dục không chính quy của phường - xã do cộng đồng thành lập và quản lý nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và phát triển thông qua việc tạo cơ hội học tập suốt đời của người dân trong cộng đồng.

Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) là tổ chức giáo dục gắn bó thiết thực với người dân, đặc biệt là những lao động nghèo không có điều kiện đến trường và rất ít cơ hội học tập. Hiện nay tại thị xã Bình Long có 5 TTHTCĐ và 1 TTVH-HTCĐ cơ sở được đặt chung với UBND xã phường, tất cả các TTHTCĐ trên địa bàn thị xã đều được kết nối Internet, các TTHTCĐ đã thu hút được người dân đến trao đổi kinh nghiệm khai thác tiềm năng lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế,  kiến thức hiểu biết về pháp luật và các vấn đề về sức khỏe và đời sống.

Từ khi được thành lập đến nay TTHTCĐ hoạt động có hiệu quả đã mở nhiều lớp đáp ứng nhu cầu về thông tin, hoạt động văn hóa, tuyên truyền về pháp luật, bồi dưỡng nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật chăm sóc cây trồng vật nuôi, dạy nghề…. Nhờ có vai trò nồng cốt là cán bộ TTHTCĐ phối kết hợp với các ban ngành đoàn thể, hội đồng giáo dục xã phường. TTHTCĐ xã phường đã cùng với các Chi Hội Khuyến học khu phố, ấp khảo sát nhu cầu học tập của người dân mở ra nhiều lớp học theo phương châm “Cần gì học nấy”. Hội Khuyến học các cấp đã triển khai Quyết định 281/QĐ-TTg thực hiện các mô hình học tập đã tuyên truyền, giải thích cho mọi người nhận thức được tại sao phải học, ai học, học cái gì, học ở đâu, học khi nào, học cách nào, điều kiện để học. Học ở đây không phải lấy bằng cấp mà việc học này là trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng làm việc, nâng cao kỹ năng sống, nâng cao tầm hiểu biết cho chính bản thân và phục vụ  chính cho công việc của mình.

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói “Học để biết phải trái, học để hành, để làm người, để phục vụ nhân dân và nhân loại”. Bên cạnh đó, cần tuyên truyền nhân rộng các mô hình trong phong trào xây dựng xã hội học tập và phong trào thi đua học tập ở mọi người, mọi giới, mọi độ tuổi; học cho bản thân, học vì hạnh phúc gia đình, học vì sự tiến bộ của xã hội và phồn vinh của quê hương đất nước. Thực hiện những chủ trương, giải pháp đồng bộ và kịp thời, hiệu quả thực hiện đề án “Xây dựng xã hội học tập” của Chính phủ sẽ góp phần không nhỏ vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân thị xã Bình Long.

                                                                                

                                                                                  TUYẾT MAI