Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 126
  • Trong tuần: 1 376
  • Tất cả: 342 944

NGÀY KHUYẾN HỌC VIỆT NAM

Ngàn xưa nhân dân ta khao khát được học hành, nhưng ước mơ ấy không thể trở thành hiện thực; chế độ thuộc địa phong kiến chưa xóa bỏ. Bằng chứng là sau Cách mạng tháng 8 / 1945 nước ta có hơn 90% dân số mù chữ. Khi nước nhà vừa được độc lập, Bác Hồ đã xác định coi dốt là một loại giặc và đồng thời phải diệt cùng giặc đói, giặc ngoại xâm, Bác coi việc học của người dân cần thiết như cơm ăn áo mặc.

Tháng 10/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi chống nạn thất học, tháng 10/1968 Người gửi bức thư cuối cùng cho ngành Giáo dục yêu cầu: “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt”. Ngày 02/10/1996 Đại hội đại biểu Hội Khuyến học Việt Nam lần thứ nhất thành công. Đó là ngày thành lập Hội.

Hội khuyến học Việt Nam tự hào là người kế tục và phát triển truyền thống hiếu học của dân tộc. Thị xã Bình Long qua 10 năm xây dựng Hội (2007-2017) tổ chức Hội Khuyến học đã có khắp 6/ 6 xã phường với 97 chi hội / 11.329 hội viên. Chi hội khu phố ấp có 55 / 9.745 hội viên; Chi hội trường học 27 / 994 hội viên; Ban khuyến học dòng họ 3 / 156 hội viên (họ Trần, Nguyễn Đăng và Nguyễn Duy); Ban khuyến học hội đồng hương 6 / 217 hội viên (Quảng Nam, Thái Bình, Nghệ Tỉnh, Hải Hưng); Ban khuyến học câu lạc bộ 1 / 27 hội viên (câu lạc bộ gia đình bền vững –xã Thanh Phú); Ban khuyến học cơ quan 5/190 hội viên.

Hội đã phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo xây dựng 6 Trung tâm học tập cộng đồng thuộc 6 xã phường, đây là nơi tạo điều kiện để mọi người ở mọi lứa tuổi được học tập thường xuyên, học tập suốt đời, được phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến người dân, học tập kiến thức và kinh nghiệm trong sản xuất góp phần xóa đói giảm nghèo, tăng năng suất lao động, giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống góp phần vào sự phát triển của thị xã.

Quán triệt Quyết định 89/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ về “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” và Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ  về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị” theo tinh thần Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo”. Hội Khuyến học các cấp được cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc Việt Nam, ban ngành đoàn thể và nhân dân tích cực hưởng ứng, ủng hộ phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; phấn đấu đưa sự nghiệp giáo dục và đào tạo thị xã phát triển bền vững.

Thực hiện Quyết định số 1271/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ lấy ngày 2/10 hàng năm là “Ngày Khuyến học Việt Nam” với mục đích động viên các tầng lớp nhân dân, các tổ chức xã hội tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Hội Khuyến học thực sự được Đảng và Nhà nước tin tưởng giao nhiệm vụ làm nồng cốt liên kết, phối hợp các lực lượng trong xã hội thực hiện nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, là cầu nối các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân đồng hành với Hội Khuyến học phát tâm thiện nguyện tạo điều kiện cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục đến trường, động viên các học sinh vượt khó học giỏi. Năm học 2017-2018 Hội Khuyến học cùng Phòng GDĐT phối hợp ban ngành đoàn thể, cá nhân, chức sắc tôn giáo trao 832 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 511.664.000 đồng.

Hưởng ứng “Tuần lễ học tập suốt đời” năm 2017 với thông điệp “Học để phát triển nhân cách và hoàn thiện bản thân” nhằm nâng cao nhận thức của người dân về sự cần thiết phải học tập suốt đời thông qua các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” trên thị xã Bình Long.

 

                                                                                                           TUYẾT MAI